Portretter

 Da jeg startet med å portrettere mennesker jeg selv har hatt paranormale hendelser med , fikk portrett en helt ny betydning for meg som uttrykk, etterhvert som jeg har jobbet, ble begrep som polaritet, ytringsfrihet og feminisme helt naturlige tema. 

When I started portraying people I had paranormal events with, portraits became a whole new meaning to me as an expression, as I worked, the term "polarity, freedom of speech and feminism became a natural theme."